آخرین شماره
مقالات با دسته بندی موضوعی
جستجو
اشتراک
ثبت نام در دوره خودآموزی
آرشیو
راهنمای نویسندگان
فرصت های شغلی
تماس با ما
عملکرد مجله رازی در حوزه اطلاع رسانی به مجموعه صنعت تولید و توزیع دارو را چگونه ارزیابی می کنید:



نتايج اين نظرسنجي تاكنون:
تعداد پاسخ هاي ارسال شده تاكنون:
741
درصد هر پاسخ:
بسیار مثبت
30%
مثبت
33%
رو به بهبود
16%
ضعیف
20%
پیشنهادات و انتقادات خود را با هیات تحریریه رازی در میان گذارید
نام:
پست الکترونیک:
متن پیام:
 

فروردین 95
سرمقاله
نوروز، نمادی از فرهنگ ایران زمین - دكتر سیدمحمد صدر
علمی
زخم و درمان آن - دکتر مجتبی سرکندی
اختلا لهای چشایی ایجاد شده بر اثر مصرف دارو - دکتر سمیه نصیری پور، دکتر مریم فراست ینسب، دکتر باب کاویجی، دکتر مهران ولایی
واکسن پولیو در برنامه واکسیناسیون کشور - سیدعلی بلندی، بایرام میرزایی
سهم دارو از بودجه خانوار مناطق شهری ایران - دکتر ابوالفضل اصلاًنی، دکتر حسن ک ارنام هحقیقی
بررسی الگوی تجویز دارو در نسخ پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پا ییز 1394 - دکتر مریم نفیسی، مریم عمرانی
اجتماعی
یادداشتهای داروخانه - دکتر فریدون سیامک نژاد
بررسی دارو توسط فرهنگستان علوم پزشکی در مصاحبه با آقای دکتر احمد شیبانی
مرور چند خاطره - دکتر ثریا منتظری
چه عواملی باعث ب هوجود آمدن کی رهبر در صنایع دارویی م یشود؟ - دکتر نیما طهماسبی، دکتر مهدی پیرصالحی
گزیده های منهای بیست، گزیده مطالب رازی، بیست سال پیش از این در همین ماه - دکتر مجتبی سرکندی
نام آوران داروسازی «قسمت اول » - دکتر محمدرضا جوادی، دکتر سمیه حنفی
رازي و خوانندگان
    
بازگشت

نام کاربری:
کلمه عبور:
صفحه اصلی آرشیو راهنمای نویسندگان اشتراک تماس با ما